ข่าวสาร English Exit Exam (EEE)

ปัญหาการ Log In

ทำการลงทะเบียนแล้วหรือยัง ถ้ายังให้ติดต่อลงทะเบียนให้เรียบร้อยและแจ้งชื่อเพิ่มเติมกับสถาบันภาษา ได้ทำการ Register หรือยัง ก่อนใช้งานต้อง Register ในครั้งแรก ตอน Register ใส่เฉพาะรหัสนักศึกษา และชื่อภาษาไทย ไม่ต้องใส่นามสกุล ตอนกดปุ่ม log in นักศึกษาจะต้องเปลี่ยน Password ใหม่ และจำให้ได้ การ log in...

หลักสูตร