ข่าวสาร English Exit Exam (EEE)

จองสอบ

ก่อนจองสอบนักศึกษาควรตรวจสอบดังต่อไปนี้ จำนวนชั่วโมงเรียนครบ 30 ชั่วโมงแล้วหรือไม่ รหัสประจำตัวสอบ คลิกที่นี่ ตารางสอบและกฏเกณฑ์การสอบ คลิกที่นี่ QR CODE จองสอบ  

หลักสูตร