รวบรวมปัญหาที่พบบ่อย ไม่ต้องรอคำตอบจาก Admin หาคำตอบด้วยตัวเองที่นี่

ปัญหากับโปรแกรม Speexx

1. ใช้งานครั้งแรกต้องทำอย่างไร ดูคำตอบที่นี่

2. ล๊อคอินไม่ได้ จำ password ไม่ได้ password อยู่ดี ๆ ก็เข้าไม่ได้ ดูคำตอบที่นี่

3. ใช้โปรแกรมไม่เป็น ดูคำตอบที่นี่

4. มีปัญหากับตัวโปรแกรม ติดต่อใครดี ติดต่อฝ่าย support ลูกค้าของ Speexx

ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการสอบ

Q: เรียนชั่วโมงไม่ครบทำอย่างไรดี

A: การสอบรอบแรกนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที แต่ในรอบที่ 2 และ 3 เลือกสอบในเดือนที่เหลือได้ตั้งแต่ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. และ ก.ค. โดยจะเลือกเดือนใดก็ได้ให้เป็นรอบที่ 2 และ 3 ของนักศึกษา เช่น สอบไม่ทันรอบเดือน เม.ย. ก็ไปสอบรอบ 2 และ 3 ได้ในเดือนถัดไป จนกว่าจะสิ้นเดือน ก.ค. การตัดสิทธิ์มีเฉพาะรอบแรกเท่านั้น

Q: ในการสอบรอบ 2 และ 3 จะต้องเรียนกี่ชั่วโมงถึงจะมีสิทธิ์สอบ

A: รอบ 2 จะต้องเรียนอย่างน้อย 50 ชั่วโมง และรอบ 3 จะต้องเรียนอย่างน้อย 80 ชั่วโมง โดยจะสอบเดือนใดก็ได้

Q: ต้องการจบภายในภาคการศึกษาที่ 2/61 จะต้องสอบให้สิ้นสุดภายในเดือนใด

A: เดือน พ.ค. คือเดือนสุดท้ายในการสอบเพื่อจะจบการศึกษาภายในภาคการศึกษานี้

Q: ถ้าเดือน ก.ค. ยังสอบไม่ผ่านทำอย่างไร

A: ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่ในภาคการศึกษาที่ 1/62 แต่ค่าลงทะเบียนจะไม่เหมือนเดิมเพราะคิดเป็นรายปี