ปัญหาการ Log In

 1. ทำการลงทะเบียนแล้วหรือยัง ถ้ายังให้ติดต่อลงทะเบียนให้เรียบร้อยและแจ้งชื่อเพิ่มเติมกับสถาบันภาษา
 2. ได้ทำการ Register หรือยัง ก่อนใช้งานต้อง Register ในครั้งแรก
 3. ตอน Register ใส่เฉพาะรหัสนักศึกษา และชื่อภาษาไทย ไม่ต้องใส่นามสกุล
 4. ตอนกดปุ่ม log in นักศึกษาจะต้องเปลี่ยน Password ใหม่ และจำให้ได้
 5. การ log in ต้องใช้ email ของทางบริษัท Speexx เช่น 62-5900000001@hu.ac.th
 6. หากจำรหัสไม่ได้ ให้เลือก forgot password แล้วใส่ email ของบริษัท Speexx แต่รหัสใหม่จะเข้าที่ email ของเราที่เคยลงทะเบียนกับ Speexx
  ฉะนั้น email ที่กรอกคือ email ของ Speexx
  แต่ให้เช็คอีเมล ที่เราใช้ลงทะเบียนกับบริษัท คนละอันกันนะคะ
 7. หากทำไม่ได้จริง ๆ แนะนำให้ติดต่อทางฝ่ายดูแลลูกค้าของบริษัท Speexx
 8. ปัญหาที่อาจพบ
  1. จำรหัสไม่ได้ เมื่อส่ง email แล้วแจ้งว่าแบบนี้

   แสดงว่าใส่ email ผิด ต้องใส่ email ของบริษัท Speexx เช่น 62-5900000001@hu.ac.th แต่เวลาเช็ครหัสใหม่ที่ส่งมาจะต้องเช็คที่ email ของตนเอง