บริการและอัตราค่าบริการ

ค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับปีการศึกษา 2562

การลงทะเบียนเรียนเพียงครั้งเดียว มีผลตั้งแต่เดือน กันยายน 2562 – สิงหาคม 2563

โดยมีค่าลงทะเบียนเรียน 1,200 บาท มีสิทธิ์สอบฟรี 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 เป็นต้นไปต้องชำระค่าลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งละ 400 บาท นักศึกษาสามารถสอบซ่อมได้หลายครั้งตลอดปีการศึกษา

เมื่อสิ้นปีการศึกษานักศึกษา หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่

ค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษา 2/2561 ถึง 3/2561

การลงทะเบียนเรียนเพียงครั้งเดียว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2561 ถึง 3/2561 รวม 6 เดือน

โดยมีค่าลงทะเบียนเรียน 750 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบียนเรียน

1. ชำระค่าเทอมหมดแล้ว แต่ลงทะเบียนเรียน 100-001 เพิ่ม ให้นำ ATM ไปชำระที่ SOS เนื่องจากจำนวนเงินน้อยไม่สามารถชำระผ่านธนาคารได้
2. นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ สามารถจ่ายชำระค่าลงทะเบียนรายวิชานี้ไปพร้อมกับค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ธนาคารได้เลยคะ วันสุดท้ายในการชำระค่าลงทะเบียน 1 กพ 2562