ประชาสัมพันธ์…การลงทะเบียนเรียนรอบสาย สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

 ประชาสัมพันธ์…การลงทะเบียนเรียนรอบสาย สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน❗️

💻ระบบ iStudent จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบสาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 9 – 29 ส.ค. 63 นี้
**กรณีเปลี่ยน Section เริ่มวันที่ 9 – 15 ส.ค. หรือภายในสัปดาห์แรกเท่านั้น!!

⚠️อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียน (เฉพาะนักศึกษาที่ GPA. ต่ำกว่า 2.00) ระหว่างวันที่ 9 – 31 ส.ค. 63

⚠️⚠️นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ระหว่างวันที่ 9 ส.ค. – 2 ก.ย. 63 เท่านั้น‼️

🆘 การลงทะเบียนเรียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติรายวิชา และนักศึกษาชำระเงินตามเวลาที่กำหนด!!

🔻สำหรับช่องทางและวิธีการชำระเงินสามารถอ่านรายละเอียดตามโพสต์ด้านล่างนี้