เรียนประโยค if-clause ในวันหวยออก!

หวยออก แต่ไม่เคยถูกไม่เป็นไร มาอ่านความรู้ฟรีๆกัน กับ
” สรุป If-Clause ฉบับวันหวยออก ”
Type 0 – If S + V1, S + V1
Type 1 – If S + V1, S + will + inf.
Type 2 – If S + V2, S + would + inf.
Type 3 – If S + had + V3, S + would have + V3
ตัวอย่าง
If I won the lottery, I would not eat instant noodles anymore. จ้า 😭