คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร นักศึกษาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี

🧡🧡🧡ใครอยากเป็นครูยกมือขึ้น🧡🧡🧡
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร นักศึกษาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
👉สาขาวิชาภาษาไทย (ครูภาษาไทย 4 ปี)
☎️ อาจารย์วิมล งามยิ่งยวด 062-6692440
👉สาขาวิชาการประถมศึกษา (ครูประถมศึกษา 4 ปี)
☎️ อาจารยณัฐกา นาเลื่อน 086-7427188
👉สาขาวิชาสังคมศึกษา (ครูสังคม 4 ปี)
☎️อาจารย์ยุวัลดา ชูรักษ์ 098-0156914
👉สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ครูวิทยาศาสตร์ 4 ปี)
อาจารย์ศิริภา จันทร์เกิ้อ 089-8912932
👉สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (DRIC) (ครูภาษาอังกฤษ 4 ปี)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/liberalartsandeducationhatyaiu
☎️สายด่วน ELA 093-5751669