ประโยคติดเทรนด์ 2020

ในปี 2020 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ดังๆเกิดขึ้นมากมาย
และทำให้เกิดประโยคที่ติดเทรนด์หลายประโยค
มาดูกันครับว่า ประโยคเหล่านี้มีอะไรบ้าง แล้วถ้า
เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษจะพูดว่าอย่างไร