เลือกความสุกของสเต็กเป็นภาษาอังกฤษยังไง??

อยากกินสเต็ก แบบเลือกระดับความสุกของเนื้อ จะสั่งเป็นภาษาอังกฤษแบบไหนได้บ้าง???
วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ และความหมายในการสั่งสเต็กกันครับ
Blue rare หมายถึง
ลักษณะของสเต็กที่ จี่ไฟที่ข้างนอก ข้างในยังแดงหมด
Rare หมายถึง
ลักษณะของสเต็กที่จี่ไฟข้างนอก
ข้างในยังแดงอยู่ประมาณ 75% ไปจนตรงกลาง
Medium rare หมายถึง
ลักษณะของสเต็กที่จี่ไฟข้างนอก
ข้างในยังแดงอยู่ประมาณ 50% ไปจนถึงตรงกลาง
Medium หมายถึง
ลักษณะของสเต็กที่จี่ไฟข้างนอก ข้างในเป็นสีชมพูประมาณ 25%
Medium well หมายถึง
ลักษณะของสเต็กที่ยังพอมีสีชมพูบางๆ เกือบจะสุกทั้งหมด
Well done หมายถึง
ลักษณะของสเต็กที่ย่างจนเนื้อสุก 100% เป็นสีน้ำตาล
ไปร้านอาหารรอบหน้าเชื่อว่าเพื่อนๆจะได้ระดับความสุขของเนื้อสเต็กมากินได้อย่างอร่อยถูกใจกันแน่นอนเลยครับ