บริการแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ

บริการแปลเอกสาร

ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

ประเภทเอกสาร

  • เอกสารราชการแบบฟอร์มต่าง ๆเช่น บัตรประชาชนไทย ใบขับขี่ไทย ทะเบียนสมรสทะเบียนหย่า ปริญญาบัตร ทะเบียนบ้าน ฯลฯ
  • เอกสารทั่วไป เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองบุตร หนังสือให้ความยินยอม ฯลฯ
  • เอกสารเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับวิชาการ/ใช้ศัพท์เทคนิคและโครงสร้างซับซ้อน เช่น บทคัดย่อวิจัย แบบสอบถามวิจัย ศัพท์ยาก (Technical Term) หนังสือมอบอำนาจ ข้อตกลงทางธุรกิจ พินัยกรรม ฯลฯ

#แปลเอกสารหาดใหญ่ #แปลเอกสารสงขลา

หมายเหตุ

  1. ราคาพิเศษ! สำหรับนศ.และบุคลากร ม.หาดใหญ่
  2. อัตราค่าแปล เป็นราคาต่อหน้า
  3. อัตราค่าแปลอาจปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายของเนื้อหา
  4. งานด่วน +฿200 ต่อหน้า
  5. งานด่วน อังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ ภายใน 48 ชม.
  6. งานปกติ 5-7 วันรวมเสาร์-อาทิตย์

การประเมินราคา – สั่งแปล

ช่องทางการติดต่อเพื่อประเมินราคา หรือสั่งแปล

ท่านสามารถส่งงานของท่านมาให้เราได้ทาง
Email: hulc@hu.ac.th