เชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด การเสวนาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Hatyai Learning City)

เชิญชวนชาวหาดใหญ่ สงขลา และจังหวัดใกล้เคียง รับชมการถ่ายทอดสด การเสวนาการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Hatyai Learning City) ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผ่าน Live เพจ Hatyai Learning City ในเวลา 09.00 – 12.00 น.

#HatyaiLearningCity #เมืองแห่งการเรียนรู้
#เทศบาลนครหาดใหญ่ #Hatyaiuniversity