ขั้นตอนการจองสอบ EEE ผ่าน iStudent

มาดูวิธีการจองสอบ Exit Exam กันค่า
1. เข้า iStudent
2. เลือกหัวข้อตรวจสอบชั่วโมงตามภาพ
3. เช็คจำนวนชั่วโมงตัวเอง
4. จองรอบสอบได้เลย