ติดต่อเรา Contact Us

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-200-300 ต่อ 511 อีเมล hulc@hu.ac.th

Hatyai University, Uplaza, 2nd Floor, 125/502 Polpichai Rd., Hatyai, Songkhla, Thailand 90110 TEL : (66 74) 200-300 ext. 511, Email: hulc@hu.ac.th

FB Page :  สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Googol Sites สถาบันภาษา