ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ที่สอบผ่าน English Exit Exam

เกียรติบัตรผู้สอบผ่านปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่

เกียรติบัตรผู้สอบผ่านปีการศึกษา 2562 ชุดที่ 1 คลิ๊กที่นี่

เกียรติบัตรผู้สอบผ่านปีการศึกษา 2562 ชุดสำรอง คลิ๊กที่นี่

เกียรติบัตรผู้สอบผ่านปีการศึกษา 1/2563 คลิ๊กที่นี่

เกียรติบัตรผู้สอบผ่านปีการศึกษา 2/2563 คลิ๊กที่นี่

เกียรติบัตรผู้สอบผ่านปีการศึกษา 2564 คลิ๊กที่นี่